Over leersteuncentrum Fluxus

Wie zijn wij?

NOA, voluit Netwerk Ondersteuners Antwerpen, maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk en ging op 1 september 2018 van start.

NOA is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier (gewoon) onderwijs. De samenwerking is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

De zorgexperts zijn meer dan 350 professionals – kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en leerkrachten buitengewoon onderwijs – uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten.

Voorheen waren zij verbonden aan vijf verschillende ondersteuningsnetwerken, te weten De Leerexpert, De Kempen, Fluxus, Rivierenland en Prisma+. Per 1 september 2018 werken deze verschillende satellieten allemaal samen in een overkoepelende organisatie: het Netwerk Ondersteuners Antwerpen, kortweg NOA.

Hierdoor kunnen een 400-tal basisscholen, secundaire scholen en centra voor leerlingenbegeleiding uit de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten nu op 1 adres terecht voor het realiseren van meer inclusief onderwijs!

Wat doen wij?

Bij inclusief onderwijs stemt de (gewone) school zich af op het kind en zijn mogelijkheden. Die benadering toepassen is niet vanzelfsprekend. Zorgexperts van NOA kunnen daarbij helpen. Zij brengen ondersteuning naar de school. De ondersteuning staat ten dienste van het kind met specifieke onderwijsbehoeften, de leerkracht waarbij het kind in de klas zit, het schoolteam, medeleerlingen en de ouders van het kind.

Welke vorm van ondersteuning het wordt, hangt af van de situatie ter plaatse en gebeurt in samenspraak. De zorgexpert komt hiervoor langs in de school. Hij informeert, overlegt en observeert de leerling en leerkracht in de klas. Vervolgens werken alle betrokkenen samen een leertraject uit op maat van het kind en wordt er afgesproken wanneer het van start gaat.

Inclusief onderwijs kan alleen samen en met een open blik gerealiseerd worden. Het is immers een verhaal van kansen creëren en willen zoeken naar mogelijkheden & oplossingen die ontstaan door samen te werken en krachten te bundelen. De zorgexpert kan hierbij op verschillende manieren helpen: als inspirator, ondersteuner, belangenbehartiger, assistent van het kind, partner in het schoolteam, evenwaardige leerkracht, onderzoeker… Hij deelt zijn ervaringen en kennis uit het buitengewoon onderwijs.

Voor wie

NOA is er voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften die schoollopen in het gewone basis- en secundair onderwijs in de provincie Antwerpen en aangrenzende gemeenten.

Ondersteuning kan voor leerlingen met (ernstige):

  • Lichte mentale beperking of ernstige leerstoornis: type basisaanbod (vroeger type 1 en 8)
  • Matige of ernstige mentale beperking: type 2
  • Ernstige emotionele of gedragsproblemen: type 3
  • Fysieke of motorische beperkingen: type 4
  • Visuele beperkingen: type 6
  • Auditieve beperkingen en spraak- of taalontwikkelingsstoornissen (STOS): type 7
  • Autismespectrumstoornis – ASS: type 9

Hoe werkt het

Een leerling met een actueel geldend (gemotiveerd) verslag kan een gans schooljaar aangemeld worden door de school via het NOA – platform. Na administratieve verwerking van de aanmelding, neemt de ankerfiguur van de school dit verder op met de school of met het eigen regioteam NOA.

Let op: extra aanmeldingen genereren geen extra middelen. Het toegekende lestijdenpakket ONW voor een school blijft een gans schooljaar ongewijzigd voor de leerlingen van het brede type. De middelen voor de leerlingen van de kleine types worden (her)berekend op 2 teldata: 01/10 en 01/02.