Wat is inclusief onderwijs?

sfeerfoto's_LeersteuncentrumFluxus05 (Aangepast)
voor wie-leersteuncentrum
team - leersteuncentrum
sfeerfoto's_LeersteuncentrumFluxus03 (Aangepast)

Inclusief onderwijs betekent dat alle leerlingen samen leren in dezelfde schoolomgeving. Zowel leerlingen met of zonder handicap, maar ook anderstalige nieuwkomers of leerlingen uit gezinnen die het wat moeilijker hebben.

Een inclusief onderwijssysteem is een systeem waarin scholen hun infrastructuur, methodes, lesmateriaal en personeelsbeleid afstemmen op álle leerlingen. Ze zorgen er zo voor dat elke leerling zich thuis voelt in de school. Het onderwijssysteem past zich dan aan de behoeften van individuele leerlingen aan, en niet andersom.

Bij inclusief onderwijst ligt de focus op kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, zodat alle scholen elke leerling kunnen ondersteunen om de beste resultaten te behalen en volledig te participeren. En dit door van meet af aan te erkennen dat elke leerling anders is en andere behoeften heeft, en daaraan te voldoen.

Dit onderscheidt inclusief onderwijs van:

  • Uitsluiting: waar leerlingen met een handicap hun recht op onderwijs volledig wordt ontzegd;
  • Segregatie: waar ze in aparte scholen en in een apart onderwijssysteem moeten leren;
  • Integratie: waar ze zonder de juiste ondersteuning in de gewone klaslokalen worden geplaatst.

Het GO! staat helemaal achter inclusief onderwijs. Elk individu moet de kans krijgen op een optimale ontwikkeling; een ontwikkeling die niet leidt tot nivellering en standaardisering, maar die gedifferentieerd is naar ieders talent, competenties, interesses en mogelijkheden. Dat kan door enerzijds milieuachterstanden en beperkingen van leerlingen te milderen of weg te werken door aangepaste hulpverlening, en anderzijds door in te spelen op specifieke behoeften van meerbegaafde en talentrijke jongeren. Goed onderwijs voor alle leerlingen is waar we naar streven binnen het pedagogisch project van het GO! .

Daarom wil het GO! dat:

  • Ons onderwijs inclusief wordt;
  • Het onderwijspersoneel ervan uitgaat dat het intelligentie kan beïnvloeden, het uitgangspunt is een growth mindset;
  • Ons onderwijs ontwikkelingsgericht wordt;
  • Ons onderwijs op het leerpotentieel van de leerlingen focust;
  • Ons onderwijs geen dead ends bevat.

Het inclusieve onderwijs waarvan we dromen is geen doel op zich, het is een middel om te komen tot een inclusieve samenleving. Met een inclusieve maatschappij bedoelen we een samenleving waarin iedereen evenwaardig kan en mag deelnemen, ongeacht zijn achtergrond of beperking. Het is een samenleving waarin iedereen zich verbonden en betrokken voelt. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van het individu en de maatschappij waarbij de maatschappij de nodige inspanningen doet, zodat het individu zich kan integreren.

Inclusie inspiratie

Ouders voor inclusie
Inclusieve materialen
Potential To Teach
Unia
Autisme Survival Site