Ondersteuning aanvragen?

01
School of CLB
Scholen kunnen een vraag voor ondersteuning voor één of meerdere leerlingen indienen bij LSC Fluxus. Hiervoor heb je een (gemotiveerd) verslag van het CLB nodig. Alle aanvragen van ondersteuning verlopen via het aanmeldformulier op deze website. 
02
Ouder(s)
Alleen scholen en CLB’s kunnen een hulpaanvraag indienen bij LSC Fluxus. Wil je als ouder hulp voor je kind bij het realiseren van inclusief onderwijs, dan neem je best contact op met de directeur van je school of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school waar je kind naartoe gaat. Zij zullen dan een traject lopen met de leerlingen.Als op het einde van dit proces blijkt dat jouw kind en de school nood heeft aan extra ondersteuning zal er een verslag geschreven worden dat toegang kan geven tot leersteun.
03
zorgverstrekker-begeleider
LSC Fluxus is een netwerk van ondersteuners die tewerkgesteld zijn door scholen voor buitengewoon onderwijs. Als privé-begeleider kan je niet toetreden tot dit netwerk. Als je een kind begeleidt waarvan je weet dat het in de school door LSC Fluxus wordt ondersteund, dan kan je – als je dat wil - contact opnemen met de school of het begeleidend CLB om in het belang van het kind een gelijkgerichte aanpak te organiseren. Contact opnemen met LSC Fluxus kan via het contactformulier. Als je, bijvoorbeeld in naam van een ouder, hulp wil aanvragen bij LSC Fluxus om voor een bepaald kind inclusief onderwijs te realiseren, dan kan dit niet. De ouder van het kind moet zich hiervoor wenden tot de directeur van de school of het CLB. Alleen de school kan – na het bekomen van een (gemotiveerd) verslag van het CLB – een vraag voor ondersteuning indienen.