2 Regiocoördinatoren

Functieomschrijving

Sinds 1 september 2023 biedt ons Leersteuncentrum Fluxus in onze scholen voor gewoon onderwijs en dit voor leerlingen uit alle types. In ons leersteuncentrum is ruime expertise in de begeleiding van leerlingen aanwezig. Daarnaast zetten we sterk in op het versterken van schoolteams, zorgleerkrachten en leerlingbegeleiders in functie van een duurzame versterking van de brede basiszorg en verhoogde zorg. Als expertisecentrum dragen we bij aan de uitbouw van kwaliteitsvol en duurzaam inclusief onderwijs met de Fluxus-visie op Samen leren, leven, werken en groeien als ambitie. Ons leersteuncentrum profileert zich als partner binnen het GOK-beleid en is dus meer dan een dienstverlener naar scholen. Samen met scholen, CLB, ouders, leerlingen en scholengroep, vormt het leersteuncentrum een multidisciplinair netwerk voor beleid en begeleiding.

 

Onder de leiding van en in nauwe samenwerking met de centrumcoördinator stuur je als regiocoördinator enkele regioteams aan. De centrumcoördinator en beide regiocoördinatoren vormen samen het beleidsteam van ons leersteuncentrum. Je garandeert kwaliteitsvolle leersteun aan scholen en leerlingen, die gekenmerkt wordt door nabijheid, multidisciplinaire expertise en duurzame impact. Samen met jouw teams vertrek je vanuit een concreet beeld van de context van leerling, leerkracht en school om tot betekenisvolle ondersteuning te komen. Als regiocoördinator treed je voor jouw teams op als eerste aanspreekpunt bij ondersteuningsvragen van scholen. Vanuit die praktijk formuleer je onder andere beleidsaanbevelingen op centrumniveau, sta je in voor de ontwikkeling van relevant ondersteuningsmateriaal en voer je een proactief professionaliseringsbeleid, zowel voor jouw teams als voor leerkrachten en schoolteams. Je bouwt duurzame netwerken uit met de regionale partners, met bijzondere aandacht voor een intensieve samenwerking met CLB Fluxus.

 

Profiel

  • Je bent in de eerste plaats een empathische en mensgerichte coach met een passie voor inclusief onderwijs.
  • Je bent een constructieve teamplayer die belang hecht aan een goed contact met het team, de scholen, het CLB en andere partners in jouw regio.
  • De maximale ontwikkelingskansen van élk kind, maar ook de professionalisering van jouw team, leraren en schoolteams is voor jou een prioriteit.
  • Je bent een ambassadeur van het centrumbeleid en ontwikkelt een aanbod dat scholen ondersteunt bij een stapsgewijze en duurzame implementatie van inclusie. Je vertrekt vanuit de context en draagkracht van elke school.
  • Je bent een geboren organisator, oplossingsgericht en veerkrachtig.
  • Wat we samen doen, brengt ons verder: je bent een kartrekker en verbinder. Mensen samenbrengen in een gedragen gemeenschappelijk project is voor jou een tweede natuur.
  • Je creëert draagvlak op basis van een duidelijk kader, waardoor je knopen doorhakt, duidelijke keuzes maakt in de operationele werking en onderbouwde beleidsaanbevelingen formuleert binnen het kernteam.
  • Je gaat actief aan de slag met feedback. – Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.

Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. – Ervaring in de expertisedomeinen gelijke onderwijskansen en/of inclusief onderwijs is aanbevolen.

Een eerste ervaring in een beleidsondersteunende of coördinerende functie is een plus, maar geen must.

Aanbod

We bieden een boeiende functie met een gevarieerd takenpakket in een voltijdse opdracht (deeltijds is bespreekbaar), waarbij je beleid en praktijk rechtstreeks met elkaar kan linken.

We houden zo goed mogelijk rekening met jouw woonplaats bij de clustering van regioteams.

De hoofdzetel van het leersteuncentrum is in Mol gelegen, maar je bent vaak aan de slag in jouw regio.

Je krijgt het vertrouwen en ruime mogelijkheden om de werking van het leersteuncentrum lokaal sterk te verankeren.

Je werkt in een 36-uren regime, waarvan je deels wordt aangesteld in het ambt van coördinator, deels als leerondersteuner. Je wordt verloond volgens de geldende barema’s voor bachelors of masters, afhankelijk van jouw opleidingsachtergrond.

Laptop en gsm.

Kilometervergoeding voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen.

Lijst met vacatures

2 Regiocoördinatoren
geel, herentals, hove, lier, mol, mortsel, turnhout